Cvičný test pro přijímací zkoušku.

Ostré testy pro přijímací zkoušku jsou postaveny na stejném základu jako tento. Otázka, tři varianty odpovědi, z nichž jen jedna je správná. Test je možné libovolně opakovat. Do každého pokusu vám bude namícháno 30 náhodných otázek. Takže při opakování testu pravděpodobně nebudete mít stejné otázky. Nezodpovězená otázka je vyhodnocena stejně jako špatná odpověď. Až odpovíte na otázky, stiskněte na konci tlačítko ODESLAT a obratem se dozvíte, jak jste byli úspěšní.
Ničeho se nebojte a radostně se do toho pusťte.
1 • Entschuldigung, ____ heißt das auf Deutsch?  nezodpovězeno
warum
wer
wie
wir
2 • Wohnt ihr in Mainz? ? Nein, wir ____ ____ in Mainz.  nezodpovězeno
lebe nicht
nicht leben
wohnen nicht
nicht wohnen
3 • Was willst du später mal werden? ? Ich ____ unbedingt ____.  nezodpovězeno
will, Arzt werden
werden, Arzt will
Arzt, werden wollen
Arzt, will werden
4 • Das ist Marias Haus. Wie findest du ____ Garten?  nezodpovězeno
seinen
ihre
ihren
sein
5 •Falko kommt um 18:23 Uhr an. Kannst du ____ am Banhof abholen?  nezodpovězeno
er
sie
es
ihn
6 • Ist Max dein Bruder? ? ____, Max ist nicht mein Bruder, er ist mein Freund.  nezodpovězeno
Nein
Nicht
Kein
Doch
7 • Wir spielen Fußball. Kommst du mit? ? Nein, ich sehe ____ fern.  nezodpovězeno
gern
mehr
am besten
lieber
8 • Ich habe ____ 8:30 Uhr ____ 17 Uhr gearbeitet.  nezodpovězeno
von, bis
um, am
am, um
bis, von
9 • Wann gehst du am Wochenende ins Kino? ? ____ Samstag ____ halb neun. Kommst du mit?  nezodpovězeno
Um, um
Am, um
Von, bis
Um, am
10 •Isst du gern Fisch?  nezodpovězeno
Danke, gern.
Nein, nicht so gern.
Sehr gern, danke.
Sehr gut, danke.
11 •Ich bin krank, aber ich komme trotzdem ins Büro. ? Nein, ____ ____ zu Hause!  nezodpovězeno
bleib Sie
bleiben Sie
Sie sollen
sollen Sie
12 Susanne ___________ in ihrem Garten eine Party.  nezodpovězeno
feiert
feirt
feiere
feieret
13 • Ich bin so müde! ? ____ doch einen Kaffee.  nezodpovězeno
Trinkst
Trink
Trinkt
Trinken
14 • Karin ist ______ nach Österreich gekommen.  nezodpovězeno
vor drei Jahre
vor drei Jahren
in drei Jahren
für drei Jahren
15 • Was ____ du gestern ____?  nezodpovězeno
habe, gemacht
hast, machen
hast, gemacht
hat, gemacht
16 •Der Arzt sagt, ich ____ viel Tee trinken.  nezodpovězeno
sollst
sollen
soll
sollt
17 • Haben Sie ein Notizbuch? ? Nein, ich habe ____ Notizbuch.  nezodpovězeno
keine
nicht
kein
keinen
18 • Brauchen Sie Hilfe? ?________.  nezodpovězeno
Ja, sehr.
Gut, danke.
Nein, bitte.
Ja, bitte.
19 • Wo ist der Laptop? ? Hier, ich habe ____ Laptop.  nezodpovězeno
das
den
der
die
20 • Die Sonne scheint, der Himmel ist wolken___.  nezodpovězeno
-los
-bar
-ig
-lich
21 • ____ kommen Sie, Herr Dupont? ? ____ Frankreich.  nezodpovězeno
Wie, In
Wer, Von
Was, Bis
Woher, Aus
22 • Hast du alles? ? Nein, ich brauche noch Briefmarke__ und Stift__?  nezodpovězeno
-n, -e
-, -e
-, -s
-n, -en
23 • Hier ____ man nicht rauchen. Das ist verboten!  nezodpovězeno
muss
kann
darf
will
24 •Was sind Sie von Beruf? ? Ich arbeite ____Journalist.  nezodpovězeno
bei
als
in
aus
25 • Motorradfahrer ____ immer einen Helm tragen.  nezodpovězeno
müssen
dürfen
dürfen nicht
müssen nicht
26 • Was kostet das Bett? ? ____ kostet 598 €.  nezodpovězeno
Er
Sie
Es
Ihr
27 • Guten Tag, Frau Selmi. Wie geht es Ihnen? ? Danke, gut. Und ____, Herr Bach?  nezodpovězeno
Ihnen
Sie
dir
du
28 • Die Polizei ist _____ Post.  nezodpovězeno
hinter die
neben der
neben die
zwischen der
29 •Welches Datum ist heute. ? ____ Januar (7.1.).  nezodpovězeno
Der sieben
Das siebte
Der siebte
Der Siebente
30 • Ist das eine Brille? ? Nein, das ist ____ Brille.  nezodpovězeno
keine
nicht
eine
ein