Cvičný test pro přijímací zkoušku.

Ostré testy pro přijímací zkoušku jsou postaveny na stejném základu jako tento. Otázka, tři varianty odpovědi, z nichž jen jedna je správná. Test je možné libovolně opakovat. Do každého pokusu vám bude namícháno 30 náhodných otázek. Takže při opakování testu pravděpodobně nebudete mít stejné otázky. Nezodpovězená otázka je vyhodnocena stejně jako špatná odpověď. Až odpovíte na otázky, stiskněte na konci tlačítko ODESLAT a obratem se dozvíte, jak jste byli úspěšní.
Ničeho se nebojte a radostně se do toho pusťte.
1 • Karin ist ______ nach Österreich gekommen.  nezodpovězeno
vor drei Jahre
vor drei Jahren
in drei Jahren
für drei Jahren
2 • Haben Sie ein Notizbuch? ? Nein, ich habe ____ Notizbuch.  nezodpovězeno
keine
nicht
kein
keinen
3 •Welche Sprachen ____ ihr? ? Wir sprechen Italienisch und ____ Deutsch.  nezodpovězeno
spreche, sehr
sprechen, ein bischen
sprichst, viel
sprecht, ein bischen
4 • Ist Max dein Bruder? ? ____, Max ist nicht mein Bruder, er ist mein Freund.  nezodpovězeno
Nein
Nicht
Kein
Doch
5 •Holst du mich ab?  nezodpovězeno
Der Zug um 10 Uhr ankommt.
Der Zug ankommen um 10 Uhr.
Um 10 Uhr ankommt der Zug.
Der Zug kommt um 10 Uhr an.
6 • Hast du alles? ? Nein, ich brauche noch Briefmarke__ und Stift__?  nezodpovězeno
-n, -e
-, -e
-, -s
-n, -en
7 • Hier ____ man nicht rauchen. Das ist verboten!  nezodpovězeno
muss
kann
darf
will
8 • Was ____ du gestern ____?  nezodpovězeno
habe, gemacht
hast, machen
hast, gemacht
hat, gemacht
9 • Das ist Marias Haus. Wie findest du ____ Garten?  nezodpovězeno
seinen
ihre
ihren
sein
10 Susanne hat einen Hund. ______ heißt Max.  nezodpovězeno
Sie
Er
Es
Ihr
11 •Was sind Sie von Beruf? ? Ich arbeite ____Journalist.  nezodpovězeno
bei
als
in
aus
12 • Ich ____ erst um 23 Uhr nach Hause ____.  nezodpovězeno
bin, gekommen
ist, kommen
ist, gekommen
hat, gekommen
13 • Wann gehst du am Wochenende ins Kino? ? ____ Samstag ____ halb neun. Kommst du mit?  nezodpovězeno
Um, um
Am, um
Von, bis
Um, am
14 • Wir waren gestern im Schwimmbad, denn ______.  nezodpovězeno
sehr heiß war es
sehr heiß es war
es war sehr heiß
es sehr heiß war
15 Susanne ___________ in ihrem Garten eine Party.  nezodpovězeno
feiert
feirt
feiere
feieret
16 • Ist das eine Brille? ? Nein, das ist ____ Brille.  nezodpovězeno
keine
nicht
eine
ein
17 •Der Arzt sagt, ich ____ viel Tee trinken.  nezodpovězeno
sollst
sollen
soll
sollt
18 • Ich bin so müde! ? ____ doch einen Kaffee.  nezodpovězeno
Trinkst
Trink
Trinkt
Trinken
19 •Welches Datum ist heute. ? ____ Januar (7.1.).  nezodpovězeno
Der sieben
Das siebte
Der siebte
Der Siebente
20 • Entschuldigung, ____ heißt das auf Deutsch?  nezodpovězeno
warum
wer
wie
wir
21 • Was kostet das Bett? ? ____ kostet 598 €.  nezodpovězeno
Er
Sie
Es
Ihr
22 •Antje, Arthur, sind das eure Bücher? ? Nein, sie gehören ____ nicht.  nezodpovězeno
dir
uns
ihr
euch
23 •Isst du gern Fisch?  nezodpovězeno
Danke, gern.
Nein, nicht so gern.
Sehr gern, danke.
Sehr gut, danke.
24 • Wohnt ihr in Mainz? ? Nein, wir ____ ____ in Mainz.  nezodpovězeno
lebe nicht
nicht leben
wohnen nicht
nicht wohnen
25 • Was willst du später mal werden? ? Ich ____ unbedingt ____.  nezodpovězeno
will, Arzt werden
werden, Arzt will
Arzt, werden wollen
Arzt, will werden
26 • Guten Tag, ich bin Felix Weber. Und wie ____ Sie? ? Giovanni Mazzini.  nezodpovězeno
heißt
heißen
bist
heiße
27 • Wo ____ ihr gestern? ? Im Büro, wir ____ viel Stress.  nezodpovězeno
seid, haben
warst, hatte
wart, hatten
warst, hattet
28 •Falko kommt um 18:23 Uhr an. Kannst du ____ am Banhof abholen?  nezodpovězeno
er
sie
es
ihn
29 • Die Sonne scheint, der Himmel ist wolken___.  nezodpovězeno
-los
-bar
-ig
-lich
30 • Wir spielen Fußball. Kommst du mit? ? Nein, ich sehe ____ fern.  nezodpovězeno
gern
mehr
am besten
lieber