Cvičný test pro přijímací zkoušku.

Ostré testy pro přijímací zkoušku jsou postaveny na stejném základu jako tento. Otázka, tři varianty odpovědi, z nichž jen jedna je správná. Test je možné libovolně opakovat. Do každého pokusu vám bude namícháno 30 náhodných otázek. Takže při opakování testu pravděpodobně nebudete mít stejné otázky. Nezodpovězená otázka je vyhodnocena stejně jako špatná odpověď. Až odpovíte na otázky, stiskněte na konci tlačítko ODESLAT a obratem se dozvíte, jak jste byli úspěšní.
Ničeho se nebojte a radostně se do toho pusťte.
1 • Haben Sie ein Notizbuch? ? Nein, ich habe ____ Notizbuch.  nezodpovězeno
keine
nicht
kein
keinen
2 • Hast du alles? ? Nein, ich brauche noch Briefmarke__ und Stift__?  nezodpovězeno
-n, -e
-, -e
-, -s
-n, -en
3 • Wo ____ ihr gestern? ? Im Büro, wir ____ viel Stress.  nezodpovězeno
seid, haben
warst, hatte
wart, hatten
warst, hattet
4 • Guten Tag, ich bin Felix Weber. Und wie ____ Sie? ? Giovanni Mazzini.  nezodpovězeno
heißt
heißen
bist
heiße
5 •Holst du mich ab?  nezodpovězeno
Der Zug um 10 Uhr ankommt.
Der Zug ankommen um 10 Uhr.
Um 10 Uhr ankommt der Zug.
Der Zug kommt um 10 Uhr an.
6 •Isst du gern Fisch?  nezodpovězeno
Danke, gern.
Nein, nicht so gern.
Sehr gern, danke.
Sehr gut, danke.
7 •Was sind Sie von Beruf? ? Ich arbeite ____Journalist.  nezodpovězeno
bei
als
in
aus
8 •Welches Datum ist heute. ? ____ Januar (7.1.).  nezodpovězeno
Der sieben
Das siebte
Der siebte
Der Siebente
9 • Ich ____ erst um 23 Uhr nach Hause ____.  nezodpovězeno
bin, gekommen
ist, kommen
ist, gekommen
hat, gekommen
10 •Welche Sprachen ____ ihr? ? Wir sprechen Italienisch und ____ Deutsch.  nezodpovězeno
spreche, sehr
sprechen, ein bischen
sprichst, viel
sprecht, ein bischen
11 •Der Arzt sagt, ich ____ viel Tee trinken.  nezodpovězeno
sollst
sollen
soll
sollt
12 • Was kostet das Bett? ? ____ kostet 598 €.  nezodpovězeno
Er
Sie
Es
Ihr
13 • Das ist Marias Haus. Wie findest du ____ Garten?  nezodpovězeno
seinen
ihre
ihren
sein
14 Susanne hat einen Hund. ______ heißt Max.  nezodpovězeno
Sie
Er
Es
Ihr
15 • Wir waren gestern im Schwimmbad, denn ______.  nezodpovězeno
sehr heiß war es
sehr heiß es war
es war sehr heiß
es sehr heiß war
16 • Wer ____ das? ? Das sind ____ Eltern.  nezodpovězeno
ist, meine
sind, meine
sind, mein
ist, sein
17 • Wir spielen Fußball. Kommst du mit? ? Nein, ich sehe ____ fern.  nezodpovězeno
gern
mehr
am besten
lieber
18 • Guten Tag, Frau Selmi. Wie geht es Ihnen? ? Danke, gut. Und ____, Herr Bach?  nezodpovězeno
Ihnen
Sie
dir
du
19 • Ich habe Geburtstag und ____ Euch zu mir ____. Kommt am..  nezodpovězeno
lade…. zu
lade……….auf
lade ………..ein
lade ………. mit
20 • Ist Max dein Bruder? ? ____, Max ist nicht mein Bruder, er ist mein Freund.  nezodpovězeno
Nein
Nicht
Kein
Doch
21 • Die Polizei ist _____ Post.  nezodpovězeno
hinter die
neben der
neben die
zwischen der
22 Was möchtet ihr zum Frühstück? ? Wir ____ gern einen Kaffee.  nezodpovězeno
möchte
möchtet
möchtest
möchten
23 • Wie hat dir Melikes Party ____?  nezodpovězeno
gefallen
fallen
gefunden
gekommen
24 • Ich bin so müde! ? ____ doch einen Kaffee.  nezodpovězeno
Trinkst
Trink
Trinkt
Trinken
25 • Motorradfahrer ____ immer einen Helm tragen.  nezodpovězeno
müssen
dürfen
dürfen nicht
müssen nicht
26 Susanne ___________ in ihrem Garten eine Party.  nezodpovězeno
feiert
feirt
feiere
feieret
27 •Ich bin krank, aber ich komme trotzdem ins Büro. ? Nein, ____ ____ zu Hause!  nezodpovězeno
bleib Sie
bleiben Sie
Sie sollen
sollen Sie
28 • Ich habe ____ 8:30 Uhr ____ 17 Uhr gearbeitet.  nezodpovězeno
von, bis
um, am
am, um
bis, von
29 • Wo ist der Laptop? ? Hier, ich habe ____ Laptop.  nezodpovězeno
das
den
der
die
30 • Brauchen Sie Hilfe? ?________.  nezodpovězeno
Ja, sehr.
Gut, danke.
Nein, bitte.
Ja, bitte.