Cvičný test pro přijímací zkoušku.

Ostré testy pro přijímací zkoušku jsou postaveny na stejném základu jako tento. Otázka, tři varianty odpovědi, z nichž jen jedna je správná. Test je možné libovolně opakovat. Do každého pokusu vám bude namícháno 30 náhodných otázek. Takže při opakování testu pravděpodobně nebudete mít stejné otázky. Nezodpovězená otázka je vyhodnocena stejně jako špatná odpověď. Až odpovíte na otázky, stiskněte na konci tlačítko ODESLAT a obratem se dozvíte, jak jste byli úspěšní.
Ničeho se nebojte a radostně se do toho pusťte.
1 Three___live in that house.  nezodpovězeno
familys
family
families
2 When I arrived, she___  nezodpovězeno
me made a cup of coffee.
a cup of coffee made me.
made me a cup of coffee.
3 There___many restaurants in London  nezodpovězeno
be not
are
is
4 This is the___ bedroom.  nezodpovězeno
Children´s
Children
Childrens´
5 I have ___ at the moment.  nezodpovězeno
a little problems
a few problems
few problem
6 Madrid___in Portugal. It´s in Spain.  nezodpovězeno
not is
isn´t
wasn´t
7 They stole ___.  nezodpovězeno
eight milions dollars.
eight million dollars.
eight million of dollars.
8 She took a train home___the afternoon.  nezodpovězeno
in
on
at
9 He___reading. He´s sleeping.  nezodpovězeno
be not
doesn´t
isn´t
10 ___enjoying the concert?  nezodpovězeno
Are you
Do you
Is you
11 Joanna has___to America. She´s in New York at the moment.  nezodpovězeno
went
been
gone
12 ___please?  nezodpovězeno
Can you help me
May you help me
Can you me help
13 He´s___at home or he´s at the shops  nezodpovězeno
or
either
neither
14 ___to see Paul at the weekend?  nezodpovězeno
Are you going
Are you be going
Will you going
15 He___in London. He lives in Bath.  nezodpovězeno
lives not
not lives
does not live
16 ___film did you see last night?  nezodpovězeno
Who
What
How many
17 I play football___.  nezodpovězeno
twice one month
twice month
twice a month
18 ___the guitar?  nezodpovězeno
Can Steve play
Can Steve plays
Does Steve can play
19 ___Spanish?  nezodpovězeno
Can she speaks
Does she can speak
Can she speak
20 George isn ´t in the office. He___In New York at the moment.  nezodpovězeno
works
working
is working
21 I___your new car. Where did you buy it?  nezodpovězeno
likes
Am liking
like
22 I don´t like this film. ___ so boring!  nezodpovězeno
Its
It´s
It
23 ___200 kilometres to the sea.  nezodpovězeno
There are
There is
It´s
24 Bill___at home last weekend.  nezodpovězeno
wasn´t
isn´t
weren´t
25 Look ! The bus___.  nezodpovězeno
is comeing
is coming
is being coming
26 Does she drive to work? No, she____.  nezodpovězeno
does
doesn´t
isn´t
27 I___a shower every evening after work  nezodpovězeno
have got
have
got
28 There____good restaurants in this town.  nezodpovězeno
isn´t any
aren´t any
aren´t no
29 There´s a tunnel___ the river.  nezodpovězeno
above
under
on
30 I___pop music. It´s boring.  nezodpovězeno
hate
be hating
am hating